Skip to content

МСФЗ 16 : “вірусні” зміни прийняті

by admin on May 15th, 2020

РМСБО сьогодні проголосувала за внесення “пандемічного” реліфу до МСФЗ 16.
Первісний варіант принципових змін не зазнав.
Додано вимоги про розкриття доходів/витрат, обумовлених реліфом.
Але скасовано необхідність розкриття, передбаченого параграфом 28(д) МСБО 8.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS