Skip to content

Податкове пронизування

by admin on May 19th, 2020

Верховний Суд:

“Судам слід враховувати, що превалювання сутності над формою (операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми), як один із принципів бухгалтерського обліку, закріплений в статті 4 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, пронизує і податковий облік, який відповідно до частини другої статті 3 цього Закону ґрунтується на даних бухгалтерського обліку”.

Коментар справи від експертів КПМГ.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS