Skip to content

Going concern: розуміння аудиторських висновків

by admin on May 20th, 2020

Джулія Пенні (Julia Penny) на AccountingWEB публікує поради щодо розуміння різних формулювань,які стосуються ймовірності існування бізнесу, та вживаються в різних типах аудиторських висновків.
Будьте пильними.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS