Skip to content

“Прямодійні” МСФЗ: наші банки не готові

by admin on May 22nd, 2020

Лист НБУ №60-0005/23478 від 15.05.2020 про Концепцію переходу на застосування МСФЗ як норм прямої дії
протягом 2020 – 2025 років:

“Переважна більшість банків та департаментів зазначили про передчасність такого переходу на даному етапі розвитку економіки та фінансової системи”.

“Враховуючи пропозиції банків та підрозділів Національного банку щодо удосконалення процесу переходу на застосування МСФЗ як норм прямої дії у майбутньому, буде розроблено Дорожню карту такого переходу для фінансової системи (поступовий план переходу всіх суб’єктів господарювання, які складають фінансову звітність за МСФЗ)”.

Отже всі користувачі фінзвітності українських банків мусять усвідомлювати, що ці банки застосовують МСФЗ у спосіб, який видається правильним НБУ.
Так principles based standards перетворюються де факто на rules based standards.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS