Skip to content

Київська “отвєтка” донецьким

by admin on May 24th, 2020

В листопаді минулого року ми вже повідомляли про гучне рішення Донецького суду про скасування податкового роз’яснення щодо ненарахування податкової амортизації на період тимчасової призупинки експлуатації.
Нарешті ДПС спромоглася виконати рішення суду, та видала нову консультацію – від 15.05.2020 р. № 2047/6/99-00-07-02-02-06/ІПК
Квінтесенція:
“строк корисного використання, який є, зокрема, періодом, протягом якого очікується, що актив буде придатний для використання суб’єктом господарювання, охоплює в тому числі і період, коли основні засоби знаходилися на консервації, ремонті, реконструкції, модернізації, добудові, дообладнанні, реконструкції, тощо”.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS