Skip to content

Неринкові позики: дисконтування з варіаціями

by admin on May 27th, 2020

Цікавий ролик від Ольги Значкової про ППД.
Не тільки для початківців.
Два варіанти обліку “прибутку першого дня”.

В цьому випадку, дійсно, маємо халепу від стандартизаторів. Адже можливим є ще і третій варіант тлумачення вимог МСФЗ 9.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS