Skip to content

Зміна порогу суттєвості визнання ОЗ

by admin on May 28th, 2020

Податкові “1210″-новації можуть спричинити зміни і в бухобліку.

В статті “ВАРТІСНИЙ КРИТЕРІЙ ОЗ/МНМА ЗРІС ДО 20 000 ГРН: ПЕРЕХІДНІ ПРАВИЛА” зокрема йдеться і про зміну “вартісного крітерію” в бухобліку:

“Обов’язку змінювати вартісний критерій ОЗ/МНМА в бухгалтерському обліку – немає.

Звісно, якщо компанія вирішить уніфікувати бухгалтерський і податковий облік і пропише такий же поріг в бухобліку, то така зміна буде вважатись зміною облікової оцінки. І проводиться вона перспективно.

Зміна вартісних ознак предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів, розглядається як зміна облікових оцінок. У зв’язку із зміною вартісних ознак зміни в бухгалтерському обліку щодо основних засобів, зарахованих на баланс, не проводяться (лист Мінфіну від 14.05.2012 р. № 31-08410-07-25/12004, п. 2.6 Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства, затверджених наказом Мінфіну України від 27.06.2013 р. № 635).

Це означає, що новий вартісний поріг застосовуватиметься уже до об’єктів, які будуть придбані/отримані після дати такої зміни. Раніше введені в експлуатацію ОЗ перераховувати не потрібно.

Щоб мінімізувати будь-які розходження між бухгалтерським та податковим обліком, можна зробити наказ по підприємству про зміну вартісного критерію ОЗ для цілей бухобліку на 20 000 грн. А якщо такий поріг прописано в обліковій політиці – внести до неї зміни. Головне, що нова ознака має застосовуватись із 23.05.2020 р., як і в ПКУ”.

Наш коментар:
В системі ПСБО є визначення категорії “облікова оцінка”, а в системі МСФЗ такого визначення немає. Це дещо ускладнює ситуацію, та заважає зробити однозначний висновок про те, що “зміна вартісних ознак предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів, розглядається як зміна облікових оцінок”.
Докладніше це питання буде розглянуто в “Практиці МСФЗ” №6/20.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS