Skip to content

Сogito підсумки: завтра була “пов’язана звітність”

by admin on June 17th, 2020

Accountancy Europe оприлюднила підсумковий документ. в якому проаналізовано відгуки провідних світових інституцій на минулорічнний cogito paper щодо стандартизації нефінансового звітування.

Більшість підтримала структуру, відповідно до якої створюється Рада з міжнарождних стандартів нефінансової звітності, яка разом з РМСБО підпорядковується Фундації корпоративного звітування.
Загальна база для фінансової та нефінансової стандартизації – Концептуальна основа пов’язаного (connected) звітування .

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS