Skip to content

Попит на бухгалтерів зростає шаленими темпами

by admin on June 23rd, 2020

Найновіші дослідження ринку праці, проведені після послаблення карантину, в провідних країнах світу, показали, що сертифіковані бухгалтери стали одим з лідерів попиту на ринку праці.
В топ-десятці вони зайняли почесне шосте місце. А за темпом зростання попиту – вони вийшли на перше місце.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS