Skip to content

SEC про covid

by admin on June 24th, 2020

Комісія з цінних паперів та фондового ринку США випустила керівництво щодо розкриттся в фінансовій звітності наслідків пандемії.
Корпоративний опитувальник + інформація про державну допомогу + окремий розділ щодо Going Concern.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS