Skip to content

Лістинг — не список

by admin on March 22nd, 2011

В результаті змін, внесених до закону “Про акціонерні товариства”, серед іншого було відкориговано норму про обв’язковий лістинг для публічних акціонерних товариств.
Стара редакція п.1 статті 24 виглядала так:
“Публічне акціонерне товариство зобов’язане пройти процедуру лістингу та залишатися у біржовому реєстрі принаймні на одній фондовій біржі”.
Наразі ця норма звучить інакше:
“Акції публічного акціонерного товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.
Публічне акціонерне товариство зобов’язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі”.
Аналітики Центру Лібермана звертають увагу на те, що вимоги щодо потрапляння до біржового списку зазвичай значно менші, ніж вимоги стосовно потрапляння до лістингу.
В цьому контексті виникає питання про практичну реалізацію наступної норми статті 40 Закону “Про цінні папери та фондовий ринок”:
“Публічні акціонерні товариства додатково розкривають інформацію про свою діяльність на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку”.
Проблема в тому, що існуючі нормативи ДКЦПФР привязують подання звітів за МСФЗ до проходження ПАТ процедур лістингу.
Отже наразі незрозуміло чи повинні складати звітність за МСФЗ ті ПАТ, акції яких ввійдуть до біржових списків, проте на пройдеть процедуру лістингу.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS