Skip to content

Засіб від безсоння

by admin on July 13th, 2020

Понеділкове від доктора Серафікуса

З американського епосу:

Що робить дружина бухгалтера, якщо вона не може заснути?
Вона каже чоловіку: Любий, розкажи мені про свою роботу.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS