Skip to content

Міжнародно-бухгалтерські колізії. Хто зверху?

by admin on July 17th, 2020

В липневій “Практиці МСФЗ” – дискусія щодо приоритету вимог, коли МСФЗ суперечать українським нормативам.
Провідний вітчизняний експерт в галузі єврозаконодавства, знаменитий Хорольский: “під час складання фінансової звітності чинне законодавство України вимагає застосовувати саме МСФЗ”.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS