Skip to content

FASB пропонує концептзміни

by admin on July 17th, 2020

Рада зі стандартів фінансового обліку США оприлюднила проєкт змін до Концептоснови фінзвітності.
Ключова ідея: збільшення кількості базових елементів фінансового звіту.
Зараз параграф 5 Положення з концепцій фінобліку №6 (Statement of Financial Accounting Concepts No. 6) згадує про чотири головних елемента: активи, зобов’язання, доходи та витрати.
Пропонується внести до Концептоснови 10 елементів:
Активи Assets;
Зобов’язання Liabilities;
Власний капітал (чисті активи) Equity (net assets);
Доходи Revenues;
Витрати Expenses;
Прибутки Gains;
Збитки Losses;
Інвестиції власників Investments by owners;
Вилучення власникам Distributions to owners;
Сукупний дохід Comprehensive income.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS