Skip to content

Поставка условная, а НДС настоящий

by admin on March 28th, 2011

В письме Минфина от 02.03.2011 № 31-34020-07-25/5805 дано разъяснение о том, за счет какого источника должен начисляться НДС с условной поставки.
Поскольку ранее суммы уплаченного НДС по соответствующим активам были отнесены к налоговому кредиту, то при условной поставке таких активов, начисление НДС должно производится по дебету учета счетов, на которых учтены такие активы:
«Пунктом 184.7 статті 184 розділу V Податкового кодексу України передбачено, що при анулюванні реєстрації платника податку на додану вартість, якщо в останньому звітному (податковому) періоді на обліку такого платника податку залишаються товари та необоротні активи, при придбанні яких суми податку були включені до податкового кредиту, він зобов’язаний визнати умовне постачання таких товарів та необоротних активів та нарахувати податкові зобов’язання.
Таким чином, при визнанні умовного постачання товарів та необоротних активів нараховане податкове зобов’язання збільшуватиме первісну вартість залишків таких товарів та/або залишкову вартість необоротних активів.
Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291, зазначені операції з нарахування податку на додану вартість відображаються за кредитом субрахунку 641 «Розрахунки за податками» з дебетом рахунків обліку відповідних товарів та необоротних активів, що залишилися».

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS