Skip to content

“Занадто близький” аудит

by admin on August 4th, 2020

Виконавича директорка Ради з фінзвітності Елізабет Барет (Elizabeth Barrett) у річному огляді застосування заходів зазначає:

“Підвищення якості якості аудиту залишається ключовим пріоритетом. Цьогорічний огляд розглядає неодноразові недоліки та основні причини. Недотримання професійного скептицизму є актуальним питанням. Причини цього полягають у тому, що аудитори є занадто близькими до керівництва, що створює ризики для об’єктивності , а також у недостатній ескалації та участі партнера з аудиту, що призводить до неусвідомлення значущості питань у контексті аудит в цілому”.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS