Skip to content

Позиції ФПБАУ: роз’яснення трьох серйозних проблем

by admin on August 5th, 2020

Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України оприлюднила три нових Позиції щодо практичного застосування МСФЗ:

-Позиція №6 від 15.07.2020р.- Щодо визнання у фінансовій звітності, складеній за МСФЗ, об’єктів, які згідно з податковим законодавством розглядаються як невиробничі (з додатком – Узагальнення результатів обговорення);

-Позиція № 7 від 15.07.2020р. – Щодо відображення у фінансовій звітності, складеній за МСФЗ, об’єктів, які перебувають у балансоутриманні;

- Позиція №8 від 15.07.2020р. – Щодо обліку та відображення у фінансовій звітності, складеній за МСФЗ, операцій з оренди цілісного майнового комплексу (з додатком – Узагальнення результатів обговорення);

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS