Skip to content

Вебінари КПМГ: серпнева сесія

by admin on August 6th, 2020

Доктор Серафікус рекомендує

Експертна команда КПМГ продовжує переможне вторгнення на територію бухвебінарів.
На серпень заплановано штурм ще чотирьох стратегічних антифіскальних плацдармів.

Серпнева серія безкоштовних вебінарів для польових командирів української бухгалтерії:

10 серпня – Тонке налаштування амортизації – реєстарція

14 серпня – Дисконтування: нормативні вимоги, типові приклади, облікова політика, документування, податкові наслідки – реєстрація

19 серпня – Податкові акценти на оборотних активах та інвестиціях – реєстрація

27 серпня – Діагностика податкових ризиків: як спати спокійно? – реєстрація.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS