Skip to content

“У відповідних відмінках та числах”

by admin on August 10th, 2020

Понеділкове від доктора Серафікуса

Міністерство простих рішень оприлюднило Проєкт внесення Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку.

Головна зміна – тотальна націоналізація: “У заголовках та текстах наказів Міністерства фінансів <...> слова «Положення (стандарт)» у всіх відмінках та числах замінити словами «Національне положення (стандарт)» у відповідних відмінках та числах

Вот тєпєрь заживйом

Ці дивакі в Лондоні шось там постійно мудрують, вигадують, удосконалюють…. і досі не змогли додуматися, щоб всі МСБО просто перейменувати на МСФЗ.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS