Skip to content

“Голос” за відстрочку

by admin on August 11th, 2020

Депутати “Голосу” Рущишин Ярослав Іванович, Рудик Кіра Олександрівна, Железняк Ярослав Іванович, Цабаль Володимир Володимирович, Васильченко Галина Іванівна ініціювали зміни до Закону про бухоблік.

Вони пропонують внести такі зміни до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність”:
у частині 3 статті 14:
в абзаці першому виключити слова «та суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях».
абзац другий викласти в такій редакції: «Великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства, а також суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, зобов’язані не пізніше ніж до 01 жовтня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі)».

Зараз ця норма виглядає так:
“Великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі)”.

Пояснення депутатів:
“розширено перелік підприємств, які зобов’язані оприлюднювати їхню річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїх веб-сторінках. Зокрема до таких підприємств віднесено середні підприємства всіх організаційно-правових форм. За даними Державної служби статистики України, кількість таких підприємств у 2018 році складала понад 16000…”

“Тільки середніх підприємств, фінансова звітність яких має пройти обов’язковий аудит на одного суб’єкта аудиторської діяльності, який має право здійснювати такий аудит, приходиться понад 67 об’єктів, а на одного аудитора – понад 10 об’єктів”.

“стаття 30 Директиви 2013/34/ЄС Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу від 26 червня 2013 року «Про щорічну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність та пов’язані з ними звіти певних типів компаній» не встановлює конкретних строків та не обмежує держав-членів ЄС у встановлені конкретних строків оприлюднення підприємствами фінансової звітності, зазначаючи лише граничний термін такого оприлюднення, що не перевищує 12 місяців після дати балансового звіту.
В більшості країн цей період становить 7 місяців (Чехія, Іспанія, Фінляндія, Швеція, Норвегія, Франція) або близько 7 місяців (7,5 в Португалії, 5-7 в Італії, 6,5-8,5 у Польщі). Проте є і країни, в яких цей строк значно більший: до 12 місяців в Німеччині і 13 місяців в Нідерландах”.

“слід врахувати, що у відповідності до Закону України № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» до п.п. 46.2(абз.4) та 50.1(абз.3) було внесено норми, якими зобов’язано платників податку на прибуток подавати контролюючому органу річну фінансову звітність, яка підлягає оприлюдненню разом з аудиторським звітом у строк не пізніше 10 червня року, наступного за звітним.
Ця норма також вимагає відповідної зміни із урахуванням ініційованого перенесення термінів оприлюднення річної фінансової звітності”.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS