Skip to content

Скотт про alignment

by admin on August 17th, 2020

Ідейна боротьба за концептуальне майбутнє МСФЗ для МСП досягла свого апогею.
Даррел Скотт (Darrel Scott) в серпневому ін-бріфі намагється заспокоїти громадськість спекуляціями про “два кінці контініуму” (two ends of a continuum)” (оповідь про статтю Скотта – див. рос. – тут).
Чи втримається РМСБО на химерній розтяжці a ‘top–down’ – ‘bottom–up’ ?
Дізнаємося вже найближчими часом. Індикатором буде рішення про alignment з МСФЗ 16.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS