Skip to content

Рекламна неактивність

by admin on August 25th, 2020

А.Хомюк в “Професійному бухгалтері” №39/20 пише:

“По-перше, до складу запасів потрапляють не всі матеріальні об’єкти зі строком експлуатації до року.
<...> формально листівки, брошури та каталоги не відповідають визначенню запасів.

По-друге, відповідно до Закону про бухоблік активи — це ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигід у майбутньому. Звісно, розповсюджуючи рекламні матеріали, підприємство планує підвищити рівень продажів. Проте навряд воно зможе наочно показати, як рекламні листівки, брошури та каталоги товарів вплинуть на надходження економічних вигід від продажу конкретного товару чи послуги. Крім цього, оцінити вплив розповсюдження рекламних матеріалів на доходи від продажу у відповідному звітному періоді практично неможливо.

По-третє, відповідно до п. 9 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» не визнаються нематеріальним активом, а підлягають відображенню в складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені, зокрема, витрати на рекламу та просування продукції на ринку. Цю норму щодо обліку нематактивів досить рідко пов’язують із правилами обліку запасів. А дарма.

До речі, в параграфі 68 МСБО 38 «Нематеріальні активи», як приклад витрат періоду із рекламування та стимулювання продажу, наводяться каталоги «товари поштою». Це, як бачите, цілком матеріальний об’єкт. Проте фізичний компонент тут є вторинним”.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS