Skip to content

МСФЗ: аналіз проблем поточної стандартизації

by admin on March 30th, 2011

З 21-го по 23-тє березня в Норфолці проходили спільні засідання IASB та FASB, де розглядалися наступні питання поточних проектів змін до МСФЗ:
визнання доходів,
оренда,
страхові угоди,
зменшення корисності фінансових активів.
Серед іншого Ради прийняли попередні рішення про таке:
при визнання доходу підприємство мусить враховувати вартість грошей в часі тільки якщо контракт містить суттєву фінансову складову ( significant financing component),
проект стандарту міститиме перелік факторів, які визначають суттєвість фінансової складової,
при визнанні доходу продавець не повинен враховувати кредитний ризик покупця,
стандарт не міститиме такого критерію визнання доходу, як оцінка можливості покупця оплатити ціну контракту,
сума знецінення (очікувані збитки від несплати коштів покупцем) має наводитись окремим рядком як контррахунок до показника доходу.
Ради не винесли попереднього рішення щодо питання про визначення ціни та визнання доходу, коли вартість контракту є невизначеною.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS