Skip to content

МСФЗ 9 та пандемія: ідеологічна несумісність

by admin on September 1st, 2020

Провідні австралійські експерти висловлюють сумніви в ефективному застосуванні моделі очікуваних збитків за умов пандемічної невизначеності:

“Хоча фундаментальний замисел МСФЗ 9 є принципово обґрунтованим, незрозумілим є те, чи придатен він до досягнення мети в умовах надзвичайної ситуації, пов’язаної з охороною здоров’я, що призвела до впливів на майбутні корпоративні доходи, які не піддаються оцінці”.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS