Skip to content

Рeccatorum mortale Закону про бухоблік

by admin on September 7th, 2020

Понеділкове від доктора Серафікуса

Сім смертних гріхів закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» з точки зору сучасної бухгалтерії:

1.Відсутність правила балансу витрат-вигід (cost-benefit): витрати на ведення бухобліку мають бути нижчими за вигоди, які отримують користувачі від фінансової звітності, складеної на його основі.

2.Вузьке визначення категорії економічна вигода, яке ґрунтується тільки на отриманні грошових коштів, і ігнорує зменшення витрат.

3.Ідейна різновекторність. Орієнтація дефініції нацстандартів одночасно на дві різні ідеологічні основи: англо-саксонську (МСФЗ), і континентальну (бухрегламент ЄС).

4.За визначенням Закону облікова поілітика регламентує не тільки результат (складання звітності), але й процес (ведення бухобліку).

5.Дефініція міжнародних стандартів, наведена в Законі, дозволяє розширене тлумачення. Через це в розумінні Закону міжнародними стандартами можуть називатися ті документи, які власне стандартами не є. Наприклад, Концептуальна основа та рішення з порядку денного Комітету з інтерпретацій.

6.Закон не дозволяє використовувати оригінальні тексти МСФЗ. Закон фактично змушує дотримуватися не оригінальних вимог чинних МСФЗ, а вимог тих українських текстів, які оприлюднені на сайті Мінфіна. Зважаючи на повільність та якість перекладу МСФЗ, часто такі тексти не відповідають оригінальним актуальним вимогам МСФЗ.

7.Закон визнає бухгалтерським облік, який ведеться без застосування подвійного запису.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS