Skip to content

EFRAG про “Головні форми”

by admin on September 10th, 2020

Польові випробовування проєкту Головних форм ED/2019/7 були проведені Групою єврорадників та РМСБО.
Звіт про них розміщено на сайті організації.
Зокрема йшлося і про резонансне питання класифікації видів діяльності в звіті про фінрезультати за тими ж групами, що і в звіті про рух грошових коштів.
З цього приводу штатний працівник РМСБО Аїда Ватреняк (Aida Vatrenjak) зазначила, що користувачі не вимагали узгодження (cohesion) між звітом про рух грошових коштів та звітом про прибуток або збиток.
Під час обговорення питання запровадження незвичайних (Unusual) статей доходів та витрат Член РМСБО С’ю Ллойд (Sue Lloyd) звернула увагу на довготривалі наслідки пандемії. Зважаючи на таку довготривалість, наслідки пандемії навряд чи можуть розглядатися як незвичайні.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS