Skip to content

Невизначеності з податку на прибуток: огляд першого досвіду

by admin on September 16th, 2020

КТМФЗ 23 – новий стандарт.
Досвід його застосування тільки но починає застосовуватися.
Директор з корпоративного оподаткування ТОВ «КПМГ-Україна» В.Шекера в “Практиці МСФЗ” №9 публікує результати поглибленого аналізу практики звітування про податкову невизначеність.

“…поєднання (i) положень<...> пп. 46.2 та 50.1 ПКУ та (іі) вимог КТМФЗ 23 стосовно розкриття інформації (або визнання впливу) про невизначеність щодо податку на прибуток у фінансовій звітності може підвищувати ризик уваги та фіскальної інтерпретації такої інформації податковими органами. Також ймовірно, що масове подання податковим органам фінансової звітності та аудиторських звітів може спричинити масове отримання платниками запитів ДПСУ, у тому числі і стосовно наявності (відсутності) невизначеності щодо податку на прибуток.

Також, якщо платник визнає в проаудитованій фінансовій звітності вплив невизначеності щодо податку на прибуток відповідно до параграфа 11 КТМФЗ 23 (способом додаткового нарахування податку), це може призвести до появи обов’язку подати уточнену декларацію та сплатити додатковий податок. В іншому разі є ризик, що невиконання вимог абз. 3 п. 50.1 ПКУ буде кваліфіковане як умисне ухилення від сплати податків — з відповідними наслідками для платника та його керівництва”.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS