Skip to content

Суспільний інтерес: звернення АПУ до НКЦПФР

by admin on September 16th, 2020

Крітерій біржового лістингу, дотримання якого зокрема може вплинути і на застосування МСФЗ, став твердим горішком для професійної спільноти.
АПУ намагається розрулити проблему.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS