Skip to content

NPO-облік: нові вимоги US-GAAP

by admin on September 18th, 2020

FASB випустив сьоме цьогорічне Оновлення Еодифікації. ASU No. 2020-07 вносить зміни до розділу 958, що регламентує розкриття операцій внесення нефінансових активів до неприбуткових організацій.
Зміни застосовуються ретроспективно з річних звітних періодів, що починаються після 15 червня наступного року.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS