Skip to content

Зелений облік: прагматичний ідеалізм

by admin on October 2nd, 2020

Що таке “облік, зважений на вплив” (impact-weighted accounts)?

Harvard Business School. Рональд Коен (Ronald Cohen) та Джодж Серафейм (George Serafeim) для Harvard Business Review: “Розпочалася ера прозорості впливу, яка рухає цільові настанови для бізнесу та інвесторів”.
“13 000 спостережень за впливом на навколишнє середовище виявляють значну кореляцію між негативним впливом на довкілля та нижчими оцінками на фондовому ринку у багатьох галузях промисловості, включаючи хімікати, одяг та будівельні матеріали”.
“Прозорість впливу змінить капіталізм. Переміщення прагнення до отримання прибутку з необережного створення проблем на цілеспрямоване створення цінних рішень для світу, перевизначить успіх, так, що його мірою стануть не просто гроші, а позитивний вплив, який ми робимо протягом нашого життя”.

Джон Х’юз (John Hughes) – “Призначення корпорації – як ніколи раніше“:
“зневажати такі ініціативи, як великий виступ Ділового круглого столу або безліч майбутніх змін звітності з впливу на навколишнє середовище, означає піддатися запаморочливій наївності”.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS