Skip to content

Майбутнє корпоративної звітності: точка зору FRC

by admin on October 8th, 2020

Найголовніший бухрегулятор Сполученого Королівства оприлюднив дискусійний документ щодо майбутнього корпоративної звітності.
Це відповідь на докори суспільства щодо занадто великих обсягів звітів та ускладненого доступу до інформації.
FRC пропонує базувати гнучку мультизвітну модель (MULTI-REPORT MODEL) на принципах, а не на правилах.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS