Skip to content

Зелений мейнстрім: бухгалтерький інклюзив

by admin on October 13th, 2020

АССА оприлюднила доповідь про сприйняття проблем стійкості в бухгалтерській спільноті.

Цікаві факти:
-проблеми дотримання прав людини найбільш непокоять бухгалтерів у віці від 18 до 34 років,
-в диапазоні віку 35 -54 найбільш важливими визначано проблеми різномаїття та інклюзивності,
-проблеми кліматичних змін є найбільш критичними для Європи,
-75% опитаних вважають, що їхнім організаціям слід робити більше заради подолання соціальної нерівності,
-90% вважають, що їхнім організацям слід докладати більше зусиль у галузі охорони навколишоього середовища.

From → ESG

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS