Skip to content

Кадрова криза: бухгалтерський аспект

by admin on October 14th, 2020

Пандемія погіршила кадрову кризу в бухгалтерському бізнесі.
Про це пише Річард Хатеслі (Richard Hattersley) в accountingweb:

“Криза талантів бере початок з економічної кризи 2008 року, коли великі бухгалтерські фірми скоротили свої навчальні програми. Через десяток років професія платить за це рішення зменшенням обсягу талантів.”

Скорочення оплати праці аудиторів – наслідок пандемії. Наприклад, Grant Thornton був однією з перших великих фірм, яка попросила співробітників прийняти зниження заробітної плати на 40%, щоб пом’якшити вплив коронавірусу.

Работодавці висувають нові вимоги до претендентів. “Технологія витіснила традиційні навички, що змусило багато фірм шукати посади, які ще не існують, або намагається знайти людей з правильним мисленням та досвідом”.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS