Skip to content

Стимуляція орендаря: МСФЗ 16

by admin on October 15th, 2020

Віталій Прокопенко в “Практиці МСФЗ” №10/20 аналізує алгоритми обліку та звітування про стимули, що надаються орендарям – три головні тези:

“надані стимули, як і раніше, рекомендується відображати як зменшення орендного доходу протягом усього строку оренди. При цьому застосовують ті самі принципи визнання, що й для орендного доходу. Тобто стимул списують (амортизують) на зменшення доходу від оренди”
+
“Розбираючись із відображенням стимулів в активі МСФЗ-балансу, передусім зауважимо, що така стаття, як «відкладені витрати» або «витрати майбутніх періодів», в МСФЗ прямо не стандартизована. Та й включати до статті з такою назвою ті суми, які в майбутньому не збільшать витрат, а зменшать доходи, погодьтеся, було б дещо дивно”.
+
“на погляд автора, виплачений орендний стимул коректніше відображати в таких додаткових статтях МСФЗ-балансу, як «Інші поточні нефінансові активи» (Other current non-financial assets) або «Інші непоточні нефінансові активи» (Other non-current non-financial assets)”.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS