Skip to content

Витрати-вигоди: точка зору Джонса

by admin on October 15th, 2020

Голова FASB Річард Джонс (Richard Jones) відповів на питання JofA.

“Коли ми говоримо про усунення витрат та складності стандартизації, важливо зосередитись на усуненні непотрібної складності. Якщо у нас складна операція, часто облік цього буде складним завданням. Тим не менш, коли ми маємо непотрібну складність у системі, це вимагає витрат від укладачів, а також від користувачів. Витрати укладачів в тому, що вони повинні відповідати дуже складному стандарту. Витрати користувачів полягають в тому, що цю інформація може бути складно передати,і вона може бути не найбільш доречною. Можливо, це обумовлено рівнем точності, який насправді не відповідає тому, що лежить в основі цих розрахунків”.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS