Skip to content

Восьмий апдейт

by admin on October 16th, 2020

FASB затвердила зміни до Кодифікації. ASU No. 2020-08 вносить зміни до розділу 310-20. Головний зміст апдейту полягає в тому, що суб’єкту господарювання слід переглядати оцінку того, чи належить борговий цінний папір з можливістю викупу (callable), до сфери застосування, яка регламентується параграфом 310-20-35-33, в кожному звітному періоді (For each reporting period).
Ці зміни носять пояснювальний характер, і застосовуються з грудня 2020 року.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS