Skip to content

Бухгалтерський BLM: професійна етика

by admin on October 19th, 2020

Понеділкове від доктора Серафікуса

Bookkeepers Lexis Matter

Часи такі, що треба дбати про політкоректість професійної етики. Популярні ще донедавна словосполучення «мінімізація/оптимізація податків» стрімко зникають з лексикону професійних бухгалтерів. Серйозний фахівець вже не застосовує їх так само, як гідна людина не вживає слів «н#гер», «к#цап», «х#хол», «х#чик», «ж#д», етс
Евфемізм «податкове планування» поки що не набув явно вираженої негативної конотації, але, схоже,все до того йде.

Всесвітньому дню етики присвячується

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS