Skip to content

Юристам ганьба. Бухгалтерам слава! :)

by admin on October 22nd, 2020

Відмивання та фінансування терористів

Юридичні послуги – високий ризик,
Бухгалтерські послуги – низький ризик,
Аудиторські послуги – средній ризик відмивання, низький – фінансування тероризму.

Джерело – КЕРІВНИЦТВО З РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНО ВИЗНАЧЕНИХ СУБ’ЄКТІВ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ, с.36

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS