Skip to content

Соцмережі: регламентація професійної поведінки

by admin on October 28th, 2020

Англійсько-валійський інститут (ICAEW) запроваджує додаткові вимоги щодо поведінки бухгалтерів в соціальних мережах.
Дисциплінарні трибунали зможуть розглядати справи неналежної поведінки бухгалтерів в соцмережах, яка може нашкодити репутації бухгалтерської професії.

Джерело

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS