Skip to content

Обнулєніє: бухгалтерські аспекти

by admin on November 13th, 2020

В “Практиці МСФЗ” №11/12 стаття А.Хомюк “Нульові основні засоби: списати, переоцінити чи…?“:

“існують ситуації, коли, незважаючи на запобіжні заходи, ОЗ повністю амортизувалися. Звісно, тут мова більше про ті, які обліковуються за моделлю собівартості відповідно до параграфа 30 МСБО 16. Чи свідчить нульова вартість ОЗ про помилку? Вважаємо, усе залежить від ситуації. Якщо строк експлуатації та ліквідаційну вартість своєчасно переглядали, а підхід до їх визначення не ґрунтувався на свідомому перекрученні даних, то говорити про помилку завчасно. Передусім, як уже сказано вище, строк експлуатації та ліквідаційна вартість є бухгалтерськими оцінками, які базуються на очікуванні.

Крім цього, протягом використання ОЗ до останнього моменту його життя могло й не відбуватися суттєвих змін. Так, наприклад, пандемія змусила багато компаній переглянути бюджети. Тобто про зміни в бюджетній політиці стало відомо у 2020 році, а на кінець 2019 року частина ОЗ, яка мала би бути замінена у 2020 році, не потребувала перегляду строків експлуатації.

Коли ж можна говорити про наявність помилок? По-перше, це порушення вимог параграфа 51 МСБО 16, тобто строк експлуатації регулярно не переглядали. По-друге, це бажання догодити податківцям. Йдеться про оптимізацію бухгалтерського та податкового обліку — встановлення строку експлуатації на рівні мінімально допустимого з п.п. 138.3.3 ПКУ за умови, що такий строк не відповідає визначенню категорії «строк корисної експлуатації», наведеному в параграфі 6 МСБО 16″.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS