Skip to content

Кліматичні МСФЗ

by admin on November 20th, 2020

Якщо у вашому МСФЗ-звіті не розкрито ризики, обумовлені кліматичними змінами, навряд чи цей звіт буде підтверджено як такий, що відповідає МСФЗ.
Фундація МСФЗ надала сьогодні спеціальну довідку, де пояснює які саме стандарти вимагають подання відповідної інформації.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS