Skip to content

В останню мить

by admin on November 30th, 2020

Згідно з планом роботи, РМСБО мала в листопаді видати дискусійний документ за проєктом Об’єднання бізнесу під спільним контролем.
Це складний та неоднозначний проєкт. Він містить багато технічних та ідеологічних новацій. Його довго обговорювали в гострих дискусіях.
Може тому стандартизатори тягнули до останнього.
В врешті в останній день листопада DP таки було оприлюднено.
Адже дотримання дедлайнів – є святим та непорушним привілеєм цивілізованості.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS