Skip to content

Аудиторський split: сьогодні Британія, завтра США?

by admin on December 2nd, 2020

Американцям варто наслідувати ініціативу англійців та примусово сепарувати аудит від інших послуг. Так вважає доктор філософії Стівен Мінц (Steven Mintz) – його стаття в The CPA Journal наводить багато цікавих прикладів взаємодії “великих” аудиторів з клієнтами та регуляторами.
Зокрема автор іронізує стосовно визначення суттєвості:
“Використання критерію суттєвості для визначення того, чи повинні бути дозволені певні неаудиторські послуги, викликає кілька складних питань: 1) Чи незалежність є стандартом, який вважає за найкраще залишити це питання власний розсуд аудиторів, чи він базується на правилах SEC та стандартах PCAOB? 2) Де ви проводите межу у визначенні суттєвості?”.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS