Skip to content

Стійке звітування: річний приріст – 75%

by admin on December 3rd, 2020

Дослідження КПМГ щодо практики стійкого звітування в 52 країнах.
Результат – 80% компаній почали звітувати про стійкий розвиток.
Найвищий показник – Північна Америка – 90%.
Дві третини використовують для звітування концептоснову GRI.
Докладніше

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS