Skip to content

TOP 5: кращі українські публікації 2020 року з проблем бухобліку

by admin on December 11th, 2020

Прокопенко Віталій, НП(С)БО-дисконтування: що пропонує Верховний Суд, Професійний бухгалтер №56.

Рогозний Сергій, Олена Дядюн, Орендні поступки у МСФЗ 16: дії у відповідь на пандемію Covid-19, Все про бухгалтерський облік №106.

Серафікус, Облік: “оцінки” всередині політики”? Бухгалтер №23-24 (Все про бухгалтерський облік №59).

Харламова Олена, Позика від засновника на неринкових умовах: нетрадиційний підхід, Аудитор України, №1-2.

Шекера Віктор, Усе, що головбух хоче знати про КТМФЗ 23, але боїться спитати, Практика МСФЗ №9.

Подано за алфавітною послідовністю.
Очолив журі Андрій Твердомед.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS