Skip to content

Питання: як професійному бухгалтеру стати бухгалтером?

by admin on December 21st, 2020

Відповідь: треба вбити в собі Економіста.

Понеділкове від доктора Серафікуса:

Після того, як доктор дізнався, що дотепи, які ввійшли до топ-рейтингу, не були виявом професійного гумору, і автори писали їх цілком серйозно, доктор вирішив піти на пенсію.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS