Skip to content

Перший в двадцять першому

by admin on January 11th, 2021

FASB затвердила свої IBOR-правки.
ASU #2021-01 вносить коригування до розділу 848 Кодифікації.
Головна мета – уточнити застосування деяких винятків, що призначені для використання під час адаптації системи обліку фінінструментів до прийдешньої реформи еталонної ставки.
Коригування набувають чинності НЕГАЙНО.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS