Skip to content

Борги: попередня класифікація

by admin on January 12th, 2021

Звіт за рік. Складний рік.
Класифікація зобов’язань набуває критичного значення.
Набуття чинності поправок до МСБО 1, які прояснюють класифікацію, відкладено до 2023 року.
Що робити головбуху у випадку сумнівів?

Експерти КПМГ радять бухгалтерам дослухатися порад, викладених МСФЗ-інтерпретаторами в попередній (!!!) версії РПД, яка ще не пройшла повного циклу офіційного затвердження.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS