Skip to content

GC-гайд

by admin on January 14th, 2021

РМСБО випустила коротке керівництво із практичного застосування концепта безперервності діяльності (going concern) компанії при розкритті інформації у фінансовому звіті.
Дуже цікавий сценарний виклад.
Своєчасний та надзвичайно корисний документ.

Зверніть увагу на те, що у разі відсутності суттєвих сумнівів у продовженні діяльності, спеціальне розкриття не вимагається.

Також зверніть увагу на розгляд ‘close call’ варіанту, який обіцяє стати найпоширенішим на практиці.

Цікаво, що стандартизатори посилаються на дискусійний документ IAASB, який наразі ще не затверджений офіційно , і обговорення якого триватиме до лютого.
Це свідчить про надзвичайну важливість GC-проблематики.

УВАГА: При складанні річного звіту у примітках, присвячених GC, слід бути дуже обережним, і зважувати кожне слово. Від того, як буде побудовано фрази, залежатиме сценарна класифікація в аналітичних алгоритмах кредиторів та інвесторів.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS