Skip to content

249 депутатских карточек – за внедрение МСФО в Украине

by admin on April 22nd, 2011

Верховная Рада проголосовала за законопроект №8194, который вносит изменения в Закон “О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине”.
ПАТ и финансовые учреждения запланировано перевести на МСФО с 2012 года.
(http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=39820).

Обращаем внимание на следующее замечание, высказанное специалистами Главного научно-экспертного управления ВР:

“Вважаємо, що редакція частини першої статті 12-1 проекту, якою передбачається, що «для складення фінансової звітності застосовуються міжнародні стандарти, якщо вони не суперечать цьому Закону та офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України», потребує уточнення з огляду на наступне. Так, відповідно до статті 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», цей закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності. Таким чином, кожна юридична особа виконуючи зазначені вимоги частини першої статті 12-1 закону у запропонованій редакції має самостійно визначати, чи суперечать міжнародні стандарти цьому Закону чи ні. Крім того, частиною другою статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» чітко встановлено, що «регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності». Таким чином на веб-сайті Міністерства фінансів України мають оприлюднюватися вже узгоджені з Законом вимоги щодо складання фінансової звітності.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS